Specialer

 • Immaterialret (ophavsret, varemærkeret, designret, domænenavne mv.)
 • Markedsføringsret (skjult markedsføring, regler for spam og blogging, sociale medier mv.)
 • Personlighedsret (persondatabeskyttelse, retten til eget navn/billede, mv.)
 • Medieret (freds- og ærekrænkelser mv.)
 • Kontraktsret (levering af ydelser, overdragelse af/licens til rettigheder, terms & conditions til websites mv.)
 • Personaleret (ansættelses- og konsulentaftaler, direktørkontrakter, mv.)
 • IT-ret (udvikling af softwareløsninger, apps, digitale platforme mv.)
 • Procedure (i sager, der udspringer af kommercielle aftaleforhold)

Klienter

 • Medievirksomheder, forlag (bøger/musik), produktionsselskaber (film/tv)
 • Fonde og foreninger (med fokus på fx sociale og kulturelle formål samt kunst/rettigheder)
 • Virksomheder, der producerer arkitektur, kunst, design eller oplevelsesprodukter
 • Reklame-, social media-, relations-, PR-, og agentbureauer
 • Kunstnere, designere og deres organisationer

Sager

 • Forhandling og udformning af kontrakter
 • Konfliktløsning og procedure (retssager, forbudssager og klagesager mv.)
 • Vurderinger af og hjælp til udarbejdelse af strategier for kommercielle tiltag og alliancer, rettigheders udnyttelse, markedsføring, håndhævelse mv.
 • Udformning og ændring af vedtægter for fonde og foreninger
 • Risikovurdering om freds- eller æreskrænkelser (injurier, privatlivets fred)
 • Vurdering af markedsføringskampagner

Specialer

 • Immaterialret (ophavsret, varemærkeret, designret, domænenavne mv.)
 • Markedsføringsret (skjult markedsføring, regler for spam og blogging, sociale medier mv.)
 • Personlighedsret (persondatabeskyttelse, retten til eget navn/billede, mv.)
 • Medieret (freds- og ærekrænkelser mv.)
 • Kontraktsret (levering af ydelser, overdragelse af/licens til rettigheder, terms & conditions til websites mv.)
 • Personaleret (ansættelses- og konsulentaftaler, direktørkontrakter, mv.)
 • IT-ret (udvikling af softwareløsninger, apps, digitale platforme mv.)
 • Procedure (i sager, der udspringer af kommercielle aftaleforhold)

Klienter

 • Medievirksomheder, forlag (bøger/musik), produktionsselskaber (film/tv)
 • Fonde og foreninger (med fokus på fx sociale og kulturelle formål samt kunst/rettigheder)
 • Virksomheder, der producerer arkitektur, kunst, design eller oplevelsesprodukter
 • Reklame-, social media-, relations-, PR-, og agentbureauer
 • Kunstnere, designere og deres organisationer

Sager

 • Forhandling og udformning af kontrakter
 • Konfliktløsning og procedure (retssager, forbudssager og klagesager mv.)
 • Vurderinger af og hjælp til udarbejdelse af strategier for kommercielle tiltag og alliancer, rettigheders udnyttelse, markedsføring, håndhævelse mv.
 • Udformning og ændring af vedtægter for fonde og foreninger
 • Risikovurdering om freds- eller æreskrænkelser (injurier, privatlivets fred)
 • Vurdering af markedsføringskampagner